НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Клисура

Контакт със звеното:
Директор: инж Атанас Стойнев
Телефон: 0335 58947
Факс: 0337 2054
Електронна поща: dlklisura@nug.bg
Адрес: гр. Клисура, ПК 4341, ул. 20-ти април 20

Интернет страница: www.klisura.iag.bg

ДГС ”Клисура” е получило името си от гр. Клисура - главен и единствен населен пункт в целия район. През 1961 год. стопанството е отделено от тогавашното Розинско горско стопанство и е обособено като самостоятелна административна и юридическа единица.
Територията на ДГС ”Клисура” е разположена в северозападната част на Пловдивска област, с граници: на север - високопланински пасища по централното било на Стара планина, които го отд…
Лесоустройствен план